Vật lí 12

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chương 1: Dao Động Cơ[edit]

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm[edit]

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều[edit]

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ[edit]

Chương 5: Sóng Ánh Sáng[edit]

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng[edit]

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử[edit]

Chương 8: Từ Vi Mô Đến Vĩ Mô[edit]