Vật lí 9/Đoạn mạch nối tiếp

From Wikiversity

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

+ Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm:

I = I1 = I2

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:

U = U1+U2 .

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần:

Rtđ = R1+R2.

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

U1/U2 = R1/R2.

Tham khảo[edit]

  • SGK Vật lí 9, NXB Giáo dục, 2020.