Vật lí 9/Đoạn mạch song song

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

+ Cường độ dòng điện chaỵ qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:

I = I1 + I2

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

U = U1 = U2

+ Điện trở tương đương được tính theo công thức:

1Rtd = 1R1 + 1R2.

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

=

Tham khảo[edit]

  • SGK Vật lí 9, NXB Giáo dục, 2020.