VU MIF Wiki meta

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Apie[edit]

Šis puslapis skirtas VU MIF Wiki puslapio organizaciniams klausimams aptarinėti ir sprendimams priiminėti. Čia pateikiami anksčiau priimti sprendimai, pvz. kaip sudaryti puslapių pavadinimus; pasiūlymai; tikslai, ateities planai bei jų progresas.

Progresas[edit]

  • Sukurti puslapius kiekvienai studijų programai. Progresas: ############------
  • Sukurti paskaitų puslapius kiekvienai paskaitai. Progresas: ---#-------#------
    • Nurodyti vertinimo kriterijus, pateiktus sande.
  • Aprašyti VU MIF Wiki idėją.
  • VU MIF Wiki puslapyje turėtų atsispindėti studijų programų kaita: atsiradimas ir išnykimas.
  • Atnaujinti 2016 metų programas.

Susitarimai[edit]

  • Studijų programų puslapių pavadinimai sudaromi pagal šabloną: <studijų programos pavadinimas>_<BSc|MSc|pHd>_<University>_<Faculty>_<year>, pvz.: "Informacinės technologijos BSc VU MIF 2013".
  • Studijų dalykų puslapių pavadinimai sudaromi pagal šabloną: <studijų dalyko pavadinimas>_<University>_<sandID>, pvz.: "Diskrečioji matematika VU ITDISK"

Problemos[edit]

Programų sistemų puslapių pavadinimai[edit]

Programų sistemų sandai neturi identifikacinių numerių, todėl buvo naudoti jų failų pavadinimai, bet jie dubliuoja dalyko pavadinimą ir turi tarpų, todėl puslapio pavadinimas atrodo labai netvarkingai. Siūlau naudoti sugeneruotus, trumpesnius sando numerius.

Matematikos programų sandai pateikiami viename faile[edit]

Siūlau dubliuoti sandų turinį vikyje, įdedant nuorodą į originalų failą. Taip sando turinys taptų kur kas patogiau pasiekiamas.

Failų vardinimas[edit]

Pavadinimai yra globalūs visų universitetų vikiams. Siūlau rekomenduoti failo pradžioje nurodyti universiteto ir studijų programos trumpinius.