Wikiversity:İçerik planı/1

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

İçerik grupları[edit]

Vikiversite'deki içerik Öğrenim materyalleri, öğrenim projeleri, araştırma projeleri ve öğrenim kaynakları olarak dörde ayrılır. Hepsi ana alan adında kullanılırlar yani önlerine hiç bir ek gelmeden adlandırılırlar.

Öğrenim materyalleri[edit]

Öğrenim materyalleri Vikiversite'deki öğrenim kaynaklarının ve öğrenim projelerinin içeriklerinin ses, grafik, video gibi dosyalarla yani görsel, işitsel v.b. açıdan desteklenmesini sağlayan materyallerdir.

Öğrenim projeleri[edit]

Öğrenim projeleri Vikiversite'deki bir çok öğrenim kaynağının birleşmesiyle oluşan belli hedefleri olan ve katılımcılara belirli kazanımlar edindiren projelerdir. Öğrenim projeleri bir çok ders, materyal v.b öğrenim kaynaklarını içerirler. Bunlarla olşuturulan öğrenim projeleri bir nevi kurs gibidir.

Araştırma projeleri[edit]

Araştırma projeleri, araştırmalar ile ilgili belge, ve bütün araştırmaların bulunduğu kategoridir.

Öğrenim kaynağı[edit]

Öğrenim kaynakları sitenin temelini oluştururlar. Bir çok çeşitleri bulunur. Bunlar; dersler, konferanslar, sınavlar, ansiklopedik maddeler ve benzeri kaynaklardır.

Türleri[edit]

Henüz belirlenmiş belili bir türleri yoktur. bu topluluğun tartışması sonucu oluşturulabilir.

Diğer gruplar[edit]

Vikiversite'deki diğer içerik grupları; proje portalları, fakülteler, bölümler olarak üçe ayrılır. Bu bölümlerden öğrenim kaynakları ana alan adında fakülte "Fakülte:" alan adında, bölümler "bölüm" alan adında ve proje portalları da "portal" alan adıyla kullanılırlar

Proje portalları[edit]

Proje portalları özel içerik gruplarını oluşturmada (örnek:Fen Bilimleri,Fiziki Bilimler...) ve var olan fakültelerin proje sayfalarını oluşturmada yani fakültelerin içinde bulunan bölümlerin ve öğrenim kaynaklarının geliştirilmesi için bir kullanıcı işbirliği oluşturmada görev yaparlar.

Fakülteler[edit]

Fakülteler İngilizce Vikiversite'deki okullara ve Fransizca Vikiversite'deki Fakültelere eş değerdir. Fakülteler "Fakülte:" alan adıyla kullanılır. Fakülte sayfaları ona bağlı bölümlere ve o fakülteyle alakalı öğrenim projelerine link verirler.

Fakültelerin içerik tasarımında Fakülte künyesi şablonu kullanılır.

Bölümler[edit]

Bölümlerde o bölümle alakalı öğrenim projelerine ve dış kaynaklardan sayfalara örnek verilir.Bölümlerde Template:Bölüm künyesi şablonu kullanılır.

İçeriğin kategorize edilmesi[edit]

İçerik Bilgilendirme Sistemi[edit]

İçerrik Bilgilendirme Sistemi içeriğin kategorize edilmesini ve sınıflandırılmasını sağlar.

İçerik Bilgilendirme kutuları[edit]

İçerik bilgilendirme kutuları üç çeşittir. Bunlar konu, eğitim seviyesi ve öğrenim kaynağı tipini belirtir. Öğrenim birimleri bunların sayesinde sınıflandırılırlar. Öğrenim projeleri eğitim seviyesinin ve konu sınıflandırmasını kullanır. Öğrenim kaynakları ise hepsini kullanır.

Konu sınıflandırılması[edit]

Knou sınıflandırması belirlenen temel konuların ib kutusu şablonlarının oluşturup öğrenim proje ve kaynaklarında kullanılmasıyla sağlanır. Şu anki belirlenen konular aşağıdadır

  • ...

Eğitim seviyeleri[edit]

1[edit]

Eğitim seviyeleri dört ana kola ayrılır. Bunlar;

  • Okul öncesi
  • İlköğretim
  • Ortaöğretim (lise)
  • Yükseköğretim (üniversite)'dir

Sayfalar bu öğrenim şablonlarında biriyle sınıflandırılırlar

2[edit]

Yukarıdaki eğitim bölmülerine ayrıldıktan sonra ilköğretim 1, 2,3,4,5,6,7,8 ve orta öğretim,9,10... şeklinde sınıflara göre kategorilere ayrılırlar bunlar da alt kategori olarak eğitim seviyeleri kategorilerine eklenirler.

Öğrenim Kaynağı Çeşidi[edit]

Öğrenim kaynğı çeşitleri;

  • ...