Wikiversity:İçerik planı/2

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Yapısal ayrımlar[edit]

Fakülte[edit]

Genel bir bağlam çerçevesinde fakülte adı olarak belirlenen tema altında yer alan en az beş bölümden oluşur.

Bölüm[edit]

Fakülteye göre özgül bir bilim alanı adıyla oluşturulmuş bölümler, en az beş ayrı ders içerirler.

Etkinlikler[edit]

Ders[edit]

Bölümlere bağlı olarak oluşturulan ve dolayısıyla daha özgül başlıklara odaklanan dersler, en az beş ve en çok yirmi ayrı konu içerir. Oluşturulmak istenen ve henüz beşten az konusu bulunan derslere taslak şablonu eklenir. Yirmiyi geçmesi hâlinde konular, daha özgül iki veya daha fazla derse bölünür. Olgu ve olay örnekleri ayrı birer başlıkla oluşturulmuş ise bu sayıya dahil edilmez.

Yeni bir ders oluşturulurken, kullanıcıların ilk olarak sayfanın başında öğrenim düzeyi şablonu (Buraya iç bağlantı) kullanması tavsiye edilir. Zira diğer kullanıcılar, maddenin düzeyine göre okuyup okumama kararı verecek veya değişiklik yapacaklarsa da katkılarını bu seviyede sürdürmek isteyeceklerdir.

Ders konuları[edit]

Bir dersin işlenişinde ‘’ünite’’, ‘’bölüm’’ ve sair adlarla ayrılabilecek başlıklardır.

Üniversite dersleri[edit]

Fiziksel olarak işlenen, yani gerçek dünyada, bir üniversitede işlenen dersler kapsamında oluşturulan Vikiversite derslerine “Ders:” ön adı verilir. Bunun için ilgili ders sorumlusu xx@xx.org adresine, kendi üniversite e-posta hesabından ismini, üniversite adı ve ders adını içeren bir e-posta göndermelidir. Bu dersler, “Üniversite dersleri” kategorisine bağlı olarak bulunan veya yeni oluşturulacak “X Üniversitesi dersleri” kategorisine eklenir.

Üniversite derslerinin diğer derslerden farkı, oluşturulan içeriklerin, yıllık veya dönemlik olarak arşivlenerek güncel sayfanın yeniden oluşturulmak üzere boşaltılabilmesidir. Bu durumda dersin ana sayfasında, önceki dönemlerde oluşturulan içeriklere ulaşılabilmesi için arşiv bağlantıları gösterilmelidir.

Proje[edit]

Projeler, belirli bir amaç doğrultusunda oluşturulan Vikiversite etkinliğidir ve amacın gerçekleşmesi ile son bulurlar. Birden fazla katılımcı ile bir konuyu, dersi, bölümü veya fakülteyi geliştirmek için projeler oluşturulabileceği gibi, Vikiversite’nin dinamikleri gözetilerek bunlardan haricen gerçekleştirilebilecek çalışmalar için de proje oluşturulabilir. Konu, ders, bölüm ve fakülte geliştirme maksatlı projelerde bunların tartışma sayfaları kullanılabilir, diğer projeler içinse “Proje:” ön adlı sayfalar oluşturulabilir.