Wikiversity:Bạn có biết/Đề cử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Kinh nghiệm đề cử (tương tự như Wikipedia tiếng Việt):

1. Chọn những bài viết thỏa mãn:

  • Thông tin mới (không bắt buộc): Bài được viết mới, được dịch mới hoặc được nâng cấp đáng kể về nội dung (với các bài "nâng cấp đáng kể" về nội dung từ bài viết đã có trước đó, thường yêu cầu đạt gấp đôi dung lượng trở lên, và các ý được giới thiệu nên thuộc phần nội dung nâng cấp).
  • Nội dung: Bài viết là một chỉnh thể có chất lượng tương đối tốt, không gán bất cứ biển nào cho thấy bài còn dở dang, nghi ngờ về nguồn dẫn, tiêu chuẩn, v.v...
  • Trình bày: Bài viết cần được trình bày theo quy củ rõ ràng về các phần cần chú ý như: đề mục, chú thích, tiêu bản, hình ảnh, văn phong, bảng biểu, v.v...

2. Chọn ý:

  • Là các ý hay, lạ, gần gũi hoặc liên quan trực tiếp đến đề tài, được chú thích bằng nguồn kiểm chứng được; có "ý nghĩa", tiềm năng mang lại tri thức mới cho người đọc.
  • Nếu có thể, nên giới thiệu nhiều hơn một ý khi đề cử.

3. Hướng dẫn đề cử:

  • Sao chép đoạn mã phía dưới rồi dán vào phần "Đề cử" và sửa lại nó sao cho hoàn chỉnh đúng với ý muốn. Hãy nhớ 1 điều, đừng quên kí tên ở phía sau các ý của bài được đề cử và xóa đoạn mã "<!--...-->".
=== [[Tên bài cần đề cử]] ===
* <!--Nêu lên các ý hay, lạ, gần gũi và liên quan trực tiếp đến đề tài và sau đó đặt dấu "?" ở phía cuối ý vừa nêu (xóa dòng hướng dẫn này sau khi đã thực hiện xong; không xóa kí tự để kí tên)-->. ~~~~

Đề cử[edit]

Xem thêm[edit]