Wikiversity:Bản tin công nghệ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Archive
Danh sách các bản lưu

Xem bản tin công nghệ tại Meta-Wiki để biết thêm chi tiết và đăng kí nhận tin tức trên trang thảo luận của mình.

20:26, 1 November 2021 (UTC)

20:34, 8 November 2021 (UTC)

22:05, 15 November 2021 (UTC)

20:00, 22 November 2021 (UTC)

21:13, 29 November 2021 (UTC)

21:57, 6 December 2021 (UTC)

22:25, 13 December 2021 (UTC)

22:03, 20 December 2021 (UTC)

01:22, 11 January 2022 (UTC)

19:53, 17 January 2022 (UTC)

21:36, 24 January 2022 (UTC)

17:40, 31 January 2022 (UTC)

21:14, 7 February 2022 (UTC)

19:17, 14 February 2022 (UTC)

19:10, 21 February 2022 (UTC)

22:58, 28 February 2022 (UTC)

21:14, 7 March 2022 (UTC)

22:05, 14 March 2022 (UTC)

15:59, 21 March 2022 (UTC)

19:53, 28 March 2022 (UTC)

20:59, 4 April 2022 (UTC)

Tech News: 2022-15[edit]

19:42, 11 April 2022 (UTC)

Tech News: 2022-16[edit]

23:09, 18 April 2022 (UTC)

Tech News: 2022-17[edit]

22:53, 25 April 2022 (UTC)

Tech News: 2022-18[edit]

19:31, 2 May 2022 (UTC)

Tech News: 2022-19[edit]

15:20, 9 May 2022 (UTC)

Tech News: 2022-20[edit]

18:56, 16 May 2022 (UTC)

Tech News: 2022-21[edit]

00:19, 24 May 2022 (UTC)

Tech News: 2022-22[edit]

20:26, 30 May 2022 (UTC)

Tech News: 2022-23[edit]

02:44, 7 June 2022 (UTC)

Tech News: 2022-24[edit]

16:57, 13 June 2022 (UTC)

Tech News: 2022-25[edit]

20:16, 20 June 2022 (UTC)

Tech News: 2022-26[edit]

20:00, 27 June 2022 (UTC)

Tech News: 2022-27[edit]

19:30, 4 July 2022 (UTC)

Tech News: 2022-28[edit]

19:22, 11 July 2022 (UTC)

Tech News: 2022-29[edit]

22:58, 18 July 2022 (UTC)

Tech News: 2022-30[edit]

19:25, 25 July 2022 (UTC)

Tech News: 2022-31[edit]

21:19, 1 August 2022 (UTC)

Tech News: 2022-32[edit]

19:47, 8 August 2022 (UTC)

Tech News: 2022-33[edit]

21:06, 15 August 2022 (UTC)

Tech News: 2022-34[edit]

00:09, 23 August 2022 (UTC)

Tech News: 2022-35[edit]

23:02, 29 August 2022 (UTC)

Tech News: 2022-36[edit]

23:19, 5 September 2022 (UTC)

Tech News: 2022-37[edit]

01:47, 13 September 2022 (UTC)

Tech News: 2022-38[edit]

MediaWiki message delivery 22:13, 19 September 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-39[edit]

MediaWiki message delivery 00:27, 27 September 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-40[edit]

MediaWiki message delivery 00:21, 4 October 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-41[edit]

14:06, 10 October 2022 (UTC)

Tech News: 2022-42[edit]

MediaWiki message delivery 21:43, 17 October 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-43[edit]

MediaWiki message delivery 21:20, 24 October 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-44[edit]

MediaWiki message delivery 21:13, 31 October 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-45[edit]

MediaWiki message delivery 00:29, 8 November 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-46[edit]

MediaWiki message delivery 21:52, 14 November 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-47[edit]

MediaWiki message delivery 23:19, 21 November 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-48[edit]

MediaWiki message delivery 20:00, 28 November 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-49[edit]

MediaWiki message delivery 00:39, 6 December 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-50[edit]

MediaWiki message delivery 23:32, 12 December 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2022-51[edit]

MediaWiki message delivery 23:57, 19 December 2022 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-02[edit]

MediaWiki message delivery 01:05, 10 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-03[edit]

MediaWiki message delivery 01:08, 17 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-04[edit]

MediaWiki message delivery 23:43, 23 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-05[edit]

MediaWiki message delivery 00:03, 31 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-06[edit]

MediaWiki message delivery 10:18, 6 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-07[edit]

MediaWiki message delivery 01:46, 14 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-08[edit]

MediaWiki message delivery 01:55, 21 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-09[edit]

MediaWiki message delivery 23:45, 27 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-10[edit]

MediaWiki message delivery 23:47, 6 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-11[edit]

MediaWiki message delivery 23:17, 13 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-12[edit]

MediaWiki message delivery 01:23, 21 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Tech News: 2023-13[edit]

MediaWiki message delivery 01:11, 28 March 2023 (UTC)Reply[reply]