Wikiversity:Sứ mệnh

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Wikiversity:Mission and the translation is 100% complete.

Wikiversity là trung tâm tạo và sử dụng các tài liệu và hoạt động học tập miễn phí. Các điểm ưu tiên và mục tiêu chính của nó là:

  • Tạo và lưu trữ một loạt các tài liệu/tài nguyên học tập đa ngôn ngữ, miễn phí, dành cho mọi nhóm tuổi bằng mọi ngôn ngữ
  • Tổ chức các dự án học thuật/học tập và cộng đồng hỗ trợ các tài liệu này
  • Bổ sung và phát triển các dự án Wikimedia hiện có (ví dụ: một dự án phục vụ việc tìm kiếm các nguồn tốt cho các bài viết trên Wikipedia)

Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, những người tham gia có thể khởi xướng và phát triển các nhiệm vụ và mục tiêu khác để hỗ trợ việc học và sáng tạo nội dung mới. Đặc biệt, các hướng dẫn sẽ được phát triển trong giai đoạn phát triển của Wikiversity về việc lưu trữ và bồi dưỡng nghiên cứu một phần dựa trên các nguồn hiện có trong Wikiversity và các dự án Wikimedia khác.

Nguồn

Xem thêm

Wikiversity:Nghiên cứu