Wikiversity:Research/Sv

From Wikiversity

Utveckling av Wikversitetes policy för forskning kan genomföras genom granskning av Wikiversity-projektets källdokument.

1[edit]

Källdokument

Det finns två olika projektförslag för Wikiversity. Det första avslogs av Wikimedia Foundation Board of Trustees. Det andra godkändes.

Från det första förslaget[edit]

  • Uppdrag: Uppgiften för Wikiversity är att bygga upp en elektronisk undervisningsinstitution som kan testa gränserna för wikimodellen som plattform för såväl undervisning och forskning som för att samla undervisningsresurser.

Från det andra förslaget[edit]

  • Uppdrag: ... "Riktlinjer ska under Wikiversitys betafas utvecklas för att agera plattfom för forskning baserad på resurser vid Wikiversity och andra Wikimediaprojekt" ...
  • Sekundärforskning:
    • " Dessa grupper kommer vara hjälpgrupper, mentorgrupper, debattklubbar - praktiska användingsområden kan vara att genomföra forskning för Wikipedia" ...
    • ... "Wikiversity skall komplettera existerande Wikimediaprojekt och tillhandahålla en miljö som stöttar akademisk sekundärforskning."

2[edit]

Kommentarer vid Wikimania 2006

(Källa)

  • "..... tanken är även att tillhandahålla underdervisningsplatser, så att personer som faktiskt vill lära sig får en plats att interagera och hjälpa varandra att lära sig. Vi kommer även att stötta forskning för att förbättra effektiviteten i den här typen av utbildning."

3[edit]

14 Agusti 2006 Instruktioner från styrelsen (Källa, av styrelsemedlemen Anthere; Liknande källa)

  • "..... riktlinjer bör arbetas fram -specifikt- för forskningssammarbete. Vi hoppas att dessa riktlinjer kan så mycket som möjligt utvecklas på Betasidan (Not 1) så att alla olika språkprojekt följer en gemensam uppsättning regler och mål."


4[edit]

Nya diskussioner

Noter[edit]


Se även[edit]

Wikiversity Policies Clockinwork
Research

Research Guidelines
Scope of Research
Review Board

This box: view  talk  edit

External Länkar[edit]