Wikiversity:Scope/bg

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Wikiversity:Scope and the translation is 52% complete.
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Изследования
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси
Wikiversity in Wikibooks
(originally at the meta-wiki)

Уикиверситет е свободен образователен проект, на базата на уики платформа. Прилича на реален университет, но в същото време има ред отличителни черти. Материалите на Уикиверситет се пресичат с другите проекти на Уикимедия, като това пресичане трябва да довежда до интеграция и взаимодействие, а не до съревнование или дублиране. Тази страница съдържа общото описание и отговаря на въпроса «Какво е Уикиверситет?».

Universities and institutions of learning

A university is traditionally a place where interested persons gather for instruction, for research, and for earning degrees.

Обучение в Уикиверситета

Обучението в Уикиверситета се разбира двояко: като обучение и като изучаване. Всеки от тези аспекти е описан отделно.

Teaching

The Wikiversity should become a premier source for accurate teaching materials — bibliographies, lesson plans, syllabi, effective animations, well written papers, ideas for in class and at home exercises, discussion topics, course work, etc. — as well as offer a clearing house for new and emerging teaching methodologies and technologies of learning. Teachers making use of Wikiversity materials are encouraged to comment on and adapt those materials in a continual effort to refine and improve Wikiversity's resources.

Изучаване

Предлага ли Уикиверситет пълноценни курсове?

Уикиверситет може би не е в състояние да организира обучение за отделни курсове, но отделни уроци, или даже всички курсове, могат да бъдат направени общодостъпни съгласно съществуващите лицензии. (по-подробно виж «Интерактивни курсове»).

Докато пълни курсове за уики са възможни, съществуват ограничения относно окръжаващата ползвателска среда на уики, които могат да попречат за привличането и подкрепата на участниците в интерактивните курсове. Обичайните курсове са съсредотачени до определен брой от преподаватели, ученици и учебни материали по едно време и в едно място. Виртуалната окръжаваща среда на Уикиверситета е по-подходяща за гъвкави методи на изучаване, досъпни за участниците в уики средата по всяко време. Фундаментална единица на организацията на обучение в рамките на Уикиверситета е групата на обучаващите се.

Research

There are currently two major distinctions made in the research area with respect to wikis. There is research concerned with wikis as the objects of investigation, that is, research about wikis as it already exists at the Wikimedia Metawiki. Wikiversity will definitely be open to efforts that support this kind of research about wikis. Wikiversity participants will routinely engage in all types of "secondary research" that is aimed at critical evaluation of published sources of information. The other kind of research is wiki-based original research. It is not yet clear that this will be part of the Wikiversity. If the Wikiversity community decides to support original research, it will have to develop a specific set of policies to support such research activities.

About wikis

There is already a large body of research that has been conducted with various institutions about wikis. The Wiki Research Bibliography is a bibliography of scientific publications and sources about wikis in general and Wikipedia in particular. Additions should be made there only for the time being.

Using wikis

Although the use of wikis as a collaboration basis for research in various subjects is undisputably useful, the question arises as to whether Wikiversity can actually host work-in-progress. WiseWoman is of the opinion that the Wikiversity should be reserved for completed research — however, papers that have not been published elsewhere should be welcomed (only if they're under a free license of course). However, providing for learning communities to develop, modify and use the materials on Wikiversity, itself constitutes a way in which research could be done as an activity on Wikiversity.

Earning Degrees

In order to earn a degree, a certain amount of credit must be earned with an accredited organization, that is, some body of experts must determine that the program and the coursework make sense in the context of the degree to be conferred.

Wikiversity will not be a degree granting institution, although the materials available at Wikiversity can definitely be used by students and instructors at accredited institutions as a basis for the partial fulfillment of examination requirements for an accredited course.

Провеждане на изследвания

Изследванията в Уикиверситета могат да бъдат три вида:

  1. уики-среда като обект на изследване, т.е. изследване на самото уики;
  2. «вторични изследвания», представляващи анализ и критична оценка на източниците на информация;
  3. «оригинално изследване».

Digital libraries

The Wikiversity can provide a commented guide to the varied digital libraries around. But we do not provide our own library.

Връзка с проектите на Уикимедия

Уикиверситет допълва другите сайтове на Уикимедия, представлявайки своеобразен ресурс за техните общности, като се внимава да не се дублират материалите.

Уикикниги

Уикикниги (така се нарича българоезичния вариант на «Wikibooks») е склад за учебници, които представляват образователен ресурс, развит достатъчно за да бъде под формата на книги. Уикиверситет използва образователното съдържание на тези книги, но целта му е да използва и създава мултимедийни обучаващи ресурси, които се използват гъвкаво, в различни контексти, като ресурс за преподавателите и за съвместна непосредствена работа както в рамките на Уикиверситета, така и в другите проекти на Уикимедия. Това са планове към уроците, забележки към лекциите, упростено изложение, различни аудио-видео обучаващи файлове.

Уикиизточник

Уикиизточник (българоезичният вариант на «Wikisource») е хранилище за свободно разпространяващи се материали. Тези материали могат да бъдат използвани пълноценно в работата на Уикиверситет.

Общомедия

Уикиверситет използва мултимедийни образователни ресурси (видео, звук, графика, текст), които могат да се съхраняват в (Wikimedia Commons), но когато те са разработени за специфично образователни цели, тяхното място е в Уикиверситет.

Други сродни проекти в Уикимедия

Другите проекти на Уикимедия — Уикипедия, Уикиречник, Уикицитати и Уикивидове имат ясно дефинирани функции спрямо Уикиверситет. Въпреки това Уикиверситет може да допринесе за подобряване на тяхното съдържание — например развивайки ресурси, методи и общности подобряващи статиите, картите и графиката в Уикипедия и др., или информация относно видовете животни и растения, или разбира се, усилията по перевода между проектите.