Jump to content

Wikiversity:Nghiên cứu phái sinh

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Wikiversity:Secondary research and the translation is 80% complete.

Nghiên cứu phái sinh (hay Nghiên cứu thứ sinh hoặc Nghiên cứu thứ cấp) đề cập đến việc đánh giá học thuật của kiến thức hiện có. Nghiên cứu thứ cấp học thuật thường có thể dẫn đến cách nhìn mới về sự vật và tiến bộ hướng tới việc tạo ra các kiến thức mới. Chúng ta có nguy cơ lãng phí thời gian "tái tạo lại bánh xe" nếu chúng ta tham gia vào các nghiên cứu ban đầu mà không biết kết quả nghiên cứu được công bố. Trong Wikiversity, một cách phổ biến để tìm hiểu về một chủ đề quan tâm là tham gia vào một dự án mà xét các tài liệu hiện có và tóm tắt kết quả xem xét rằng trong các trang wiki.

Ranh giới giữa Nghiên cứu thứ cấpNghiên cứu ban đầu không được xác định rõ. Khi những người tham gia Wikiversity thực hiện các phê bình tài liệu và các tác giả trang web mà chứng minh cho các kết quả của những nỗ lực của họ, họ đang tạo ra các nguồn thứ cấp mới. Nguồn thứ cấp trình bày sự phân tích, tổng hợp, giải thích, hoặc đánh giá thông tin hoặc dữ liệu từ các nguồn khác. Nghiên cứu thứ cấp mang tính học thuật có thể tạo ra tri thức mới không thể hiện rõ ràng trong các tài liệu được xem xét lại. Tuy nhiên, kiến thức mới được sản xuất bởi các nghiên cứu thứ cấp mang tính học thuật và kiến thức mới được tạo ra bởi các nghiên cứu ban đầu được phân biệt theo các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu. Wikiversity nên cho phép tất cả hay chỉ một số các phương pháp nghiên cứu?

Xem thêm

Wikiversity Policies Clockinwork
Research

Research Guidelines
Scope of Research
Review Board

This box: view  talk  edit