Wikiversity:Wikiversity (overview)/Sv

From Wikiversity

Wikiversity är ett Wikimedia Foundation-projekt som har som mål att samla resurser för undervisning och inlärning. Det ska fungera som ett arkiv av undervisningsresurser som kan hjälpa lärare, till exempel lektonsplaner, OH-blad eller liknande. Det finns även förhoppningar om att utveckla projektet till en fullt funktionabel e-learning plattform.

Projektets Historia[edit]

Konseptet utvecklades först på Wikibooks och där genomfördes ett par småskaliga testprojekt, några av projekten öever fortfarande kvar, till exempel:

Läs här för en mer detaljerad beskrivning av projektets historia.

Projektets Identitet[edit]

Under Augusti 2005 blev Wikibooks användare mer och mer missnöjda med att Wikiversity residerade inom Wikikbooks och åsikter uppstod att ett eget projekt borde skapas för det. Ett förslag lades fram för Wikimedia och en stor majoritet var för förslaget.


Vad ska Wikiversity göra?[edit]

Som sagt ska wikiversitetet producera undervisningsmaterial. Det ska vara flerspråkigt, öppet för alla och bygga på sammarbete mellan användare.

Hur ska det fungera?[edit]

Wikiversity ska arbeta parallelt med andra m:Wikimedia projekt, som m:Wikipedia. Wikipedia är redan världens största encyklopedi och strävar efter att bli världens bästa. Detta arbete bygger på stora sammarbeten som samlar engagerade användare. Wikiversity bör använda sig av samma arbetssätt och samtidigt ha nära sammarbete med de andra projekten, informationsmaterial kan skapas på Wikipedia och Wikibooks och sedan användas på Wikiversity.

Mer information[edit]

För mer information om the state of Wikiversity kan du läsa Wikiversitys diskussionssida och en workshop/presentation av styrelsemedlemmen Florence Nibart-Devouard vid 2005 FLOSS conference i South Africa.