Jump to content

X

From Wikiversity
  • Xa xôi em chớ ngại ngùng,
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa.


  • Xấu xa cũng thế chồng ta,
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người.