Áp suất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ và ngược lại.

Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép:

p = , trong đó: p là áp suất (N/m² hoặc Pa). F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là S.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Vật lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 25–27