Jump to content

Đạo hàm

From Wikiversity

Đạo Hàm là một phép toán giải tích dùng trong việc tìm tổng biến thiên của một hàm số toán f(x) trên các khoảng thời gian ∆x = x - xo càng nhỏ gần như không. Đạo Hàm được biết là phép toán tìm độ dóc của một hình có hàm số toán f(x) .

Ký hiệu toán đạo hàm[edit]

Phép toán đạo hàm[edit]

Thí dụ toán đạo hàm[edit]Công thức toán đạo hàm[edit]