Địa lí 8/Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm[edit]

– Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta nhưng rõ nhất là khí hậu nóng ẩm mưa nhiều.

Việt Nam là một nước ven biển[edit]

– Nước ta có một vùng biển Đông rộng lớn bao quanh ở phía đông và phía Nam phần đất liền.

– Biển Đông có ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên nước ta, duy trì và tăng cường tính chất nóng ẩm, gió mùa của thiên nhiên Việt Nam.

Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi[edit]

– Cảnh quan đồi núi ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta.

– Cảnh quan vùng núi thay đổi theo đai cao.

Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp[edit]

– Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng được thể hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự nhiên.

– Cảnh quan tự nhiên nước ta vừa có những tính chất chung thống nhất và vừa có tính phân hóa nội bộ tạo thành các miền tự nhiên khác nhau.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.