Địa lí 8

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các * Bài học thuộc môn Địa lí lớp 8:

Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục[edit]

Chương XI: Châu Á

Chương XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Phần 2: Địa lí Việt Nam[edit]

Địa lí tự nhiên

Lưu ý : những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!