Địa lí 8/Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đặc điểm chung[edit]

Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước[edit]

– Nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10 km, trong đó 93% là các sông nhỏ và ngắn.

– Có hai dòng sông lớn là sông Hồng và sông Mê Kông là phần trung và hạ lưu chảy trên lãnh thổ nước ta.

Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt[edit]

– Mùa lũ chiếm khoảng 70–80% lượng nước cả năm.

– Mùa cạn lòng sông cạn nước.

Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn[edit]

– Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước tới trên 200 triệu tấn/năm.

Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông[edit]

Giá trị của sông ngòi[edit]

– Sông ngòi có giá trị to lớn về nhiều mặt: thủy lợi, thủy điện, giao thông,…

Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm[edit]

– Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm nặng nề do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.