Địa lí 8/Các hệ thống sông lớn ở nước ta

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sông ngòi Bắc Bộ[edit]

– Chế độ nước rất thất thường: mùa lũ kéo dài 5 năm đỉnh lũ vào tháng 8, lũ tập trung nhanh do sông có dạng nan quạt.

– Tiêu biểu cho sông ngòi Bắc Bộ là hệ thống sông Hồng.

Sông ngòi Trung Bộ[edit]

– Sông ngòi ngắn và dốc phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.

– Lũ lên nhanh và đột ngột.

– Lũ tập trung từ tháng 9 đến tháng 12.

Sông ngòi Nam Bộ[edit]

– Sông ngòi Nam Bộ có chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn Bắc Bộ và Trung Bộ.

– Sông có nhiều thuận lợi cho giao thông và thủy sản.

– Hai hệ thống sông chính là sông Mê Kông và sông Đồng Nai, trong đó sông Mê Kông là sông lớn nhất Đông Nam Á và chảy qua 6 quốc gia.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.