Địa lí 8/Việt Nam – đất nước, con người

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Việt Nam trên bản đồ thế giới[edit]

– Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

– Việt Nam đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển[edit]

Ly-thuyet-viet-nam-dat-nuoc-con-nguoi-01.png

– Năm 1986, nước ta bắt đầu Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc.

+ Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển, một số các nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, cao su, chè, điều và thủy sản.

+ Công nghiệp từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ.

+ Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí theo hướng kinh tế thị trường.

+ Đời sống nhân có nhiều cải thiện.

– Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001–2020: đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Học địa lí Việt Nam như thế nào[edit]

– Kiến thức địa lí Việt Nam gồm phần tự nhiên và kinh tế – xã hội.

– Để học tốt ngoài học và làm tốt các bài tập trong SGK cần sưu tầm các tài liệu, khảo sát thực tế, du lịch,…

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục, 2019