Địa lí 8/Vùng biển Việt Nam

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam[edit]

Diện tích, giới hạn[edit]

– Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông. Đây là một vùng biển kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa của Đông Nam Á.

– Vùng biển nước ta rộng khoảng 1 triệu km2.

– Chế độ gió: mùa đông gió có hướng đông bắc; mùa hạ có hướng tây nam khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.

– Chế độ nhiệt: mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

– Chế độ mưa: lượng mưa trung bình năm khoảng 1100 – 1300 mm.

– Dòng biển: các dòng biển trên biển thay đổi hướng theo mùa.

– Chế độ triều: vùng biển ven bờ có nhiều chế độ triều khác nhau.

– Độ muối trung bình của biển Đông là 30 – 33‰.

Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam[edit]

Tài nguyên biển[edit]

– Tài nguyên biển phong phú, đa dạng và có giá trị to lớn về mặt kinh tế, quốc phòng, hóa học,…

– Tuy nhiên biển nước ta nhiều thiên tai: bão, sạt lở bờ biển,…

– Ngày nay, một số vùng biển ven bờ của nước ta bị ô nhiễm, các nguồn lợi hải sản bị suy giảm.

Môi trường biển[edit]

– Ngày nay, một số vùng biển ven bờ của nước ta bị ô nhiễm, các nguồn lợi hải sản bị suy giảm.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.