Địa lí 8/Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Giá trị tài nguyên sinh vật[edit]

– Tài nguyên thực vật của nước ta có giá trị nhiều mặt: cung cấp gỗ, cây cho tinh dầu, nhựa, thực phẩm, cây dược phẩm, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cho cành và hoa,…

– Giá trị của các loài động vật cũng vô cùng to lớn: làm thức ăn, làm thuốc, làm đẹp cho con người,…

Bảo vệ tài nguyên rừng[edit]

– Rừng nguyên sinh vật ở Việt Nam hiện nay còn rất ít, suy giảm về thành phần loài và số lượng loài. Tỉ lệ rừng che phủ hiện còn rất thấp khoảng 35 – 38%.

– Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

Bảo vệ tài nguyên động vật[edit]

– Hiện nay rất nhiều loài động vật đã bị hủy diệt, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng ở cả trên đất liền và trên biển.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.