Địa lí 8/Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đặc điểm dân cư[edit]

– Đông Nam Á là khu vực đông dân trên thế giới, mật độ dân số cao.

– Cơ cấu dân số trẻ.

– Thành phần dân tộc đa dạng.

→ Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Đặc điểm xã hội[edit]

– Văn hóa đa dạng, mỗi dân tộc phong tục, tập quán riêng, tuy nhiên người dân Đông Nam Á có những nét tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất.

– Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước là thuộc địa của các nước đế quốc.

– Thể chế chính trị: chế độ cộng hòa và quân chủ lập hiến.

– Các quốc gia trong khu vực đã và đang hợp tác để cùng phát triển.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.