Địa lí 8/Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khí hậu trên Trái Đất[edit]

– Các châu lục chiếm vị trí khác nhau trên bề mặt Trái Đất nên có các đới và các kiểu khí hậu khác nhau.

– Mỗi khí hậu có những đặc điểm riêng về nhiệt độ là lượng mưa. Ly-thuyet-dia-ly-lop-8-bai-21-1.jpg

Các cảnh quan trên Trái Đất[edit]

Ly-thuyet-dia-ly-lop-8-bai-21-2.jpg

– Từng đới khí hậu có những cảnh quan đặc trưng.

– Các thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau.

– Một yếu tố thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các yếu tố khác, dẫn đến sự thay đổi của cảnh quan.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.