Địa lí 8/Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc[edit]

– Nửa đầu thế kỷ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa, nền kinh tế lạc hậu và phải cung cấp nguyên liệu cho các nước mẫu quốc.

– Năm 1997–1998, cuộc khủng hoảng tài chính làm cho suy giảm nền kinh tế các nước, sản xuất bị đình trệ.

– Hiện nay, việc sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu liệu vẫn chiếm vị trí đáng kể trong kinh tế của các nước.

– Các vấn đề về môi trường, khai thác thác tài nguyên quá mức,… cần được các nước chú trọng hơn.

Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi[edit]

– Hiện nay, một số số nước trong khu vực đang tiến hành công nghiệp hóa và đạt được những thành tựu.

– Cơ cấu kinh tế của các nước trong khu vực chuyển dịch theo hướng tích cực

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.