Định lý cạnh hình tam giác

From Wikiversity

Định lý Pythago[edit]

Định lý Pytago Tổng diện tích của hai hình vuông có cạnh là hai cạnh vuông của tam giác vuông (a và b) bằng diện tích của hình vuông có cạnh là cạnh huyền (c).

Định lý cos[edit]

Định lý sin[edit]

.