Định luật Coulomb

From Wikiversity

Định luật Coulomb cho rằng

Điện tích đồng loại đẩy , khác lọai hút . Điện tích âm hút điện tích dương

Lực tỉnh điện[edit]

Lực hút giửa 2 điện tích khác loại được gọi là Lực Coulomb hay Lực tỉnh điện được tính bang công thức sau