Định luật Gauss

From Wikiversity

Các định luật của Gauss về mật độ Điện trường và mật độ Từ trường

Định luật Gauss về mật độ điện lượng[edit]Với khối cầu có diện tích Trong một diện tích hình cầu có diện tích

Định luật Gauss về từ trường[edit]

Công thức giải tích[edit]

Định luật Gauss Phương trình dưới dạng tích phân Phương trình dưới dạng đạo hàm
Định luật Gauss về điện trường
Định luật Gauss về từ trường

Với

thông lượng điện
điện trường
là diện tích của một hình vuông vi phân trên mặt đóng S
là điện tích được bao bởi mặt đó
là mật độ điện tích tại một điểm trong
hằng số điện của không gian tự do và
là tích phân trên mặt S bao phủ thể tích V.