Điện trường

From Wikiversity

Điện trường , một môi trường của các đường lực điện bao quanh lấy vật dẩn điện .

Ký hiệu và đơn vị đo lường[edit]

Điện trường có ký hiệu E đo bằng đơn vị V/m (Volt trên mét)

Cường độ điện trường[edit]

Điện tích điểm hình cầu[edit]

Mật độ điện trường

cường độ Điện trường

Với Điện tích hình cầu tròn có diện tích , cường độ điện trường

Điện tích khác loại có cùng điện lượng[edit]

Lực Coulomb của 2 điện tích khác loại có cùng điện lượng

. ()

Lực này tương tác với điện tích tạo ra điện trường

Tụ điện[edit]

Tụ điện tạo ra từ 2 bề mặt song song có cường độ điện trường

Định luật Gauss về mật độ điện trường[edit]

Định luật Gauss cho biết Mật độ mật điện trường trên một diện tích


Dưới dạng phương trình tích phân, công thức trên trở thành

Với

là thông lượng điện
là điện trường
là diện tích của một hình vuông vi phân trên mặt đóng S
là điện tích được bao bởi mặt đó
là mật độ điện tích tại một điểm trong
là hằng số điện của không gian tự do và
là tích phân trên mặt S bao phủ thể tích V.


Dưới dạng phương trình đạo hàm, công thức trên trở thành

Với

là toán tử div,
D là cảm ứng điện trường (đơn vị C/m²),
ρ là mật độ điện tích (đơn vị C/m³), không tính đến các điện tích lưỡng cực biên giới trong vật chất. Dạng vi phân được viết dưới dạng định lý Gauss.


Đối với vật chất tuyến tính

Với

là hằng số điện môi.