Jump to content

Định luật Watt

From Wikiversity

Định luật Watt cho biết tương quan giửa điện thế và dòng điện

Công thức[edit]

Khả năng của lực tương tác làm cho điện tích di chuyển trong một đơn vị thời gian

Từ Định luật Ohm

Ta có