Động lượng lượng tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Động lượng lượng tử đại diện cho di chuyển của một Lượng tử ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng

Công thức tổng quát[edit]

Cơ học lượng tử[edit]

Trong cơ học lượng tử, động lượng của một hệ, đặc trưng bởi một hàm trạng thái, là kết quả thu được từ một phép đo, thực hiện bởi áp dụng toán tử lên hàm trạng thái đó. Toán tử này gọi là toán tử động lượng.

Với hệ vật lý là một hạt không có điện tíchspin, toán tử động lượng có thể được viết trên hệ cơ sở vị trí là:

Với

toán tử građiên,
hằng số Planck rút gọn,
đơn vị ảo (căn bậc hai của -1).

Động lượng xuất hiện trong nguyên lý bất định của Heisenberg, trong đó nói rằng không thể cùng một lúc đo chính xác (không có sai số) động lượng và vị trí của một hệ lượng tử. Động lượng và vị trí là hai đại lượng có thể tráo đổi nhau trong cơ học lượng tử.