Điện tích

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mọi vật tích điện khi cho hay nhận điện tử âm .

Khi vật cho điện tử âm , vật sẻ trở thành điện tích dương
Khi vật nhận điện tử âm , vật sẻ trở thành điện tích âm

Đặc tính Điện tích[edit]

Mọi Điện tích các đặc tính sau

Vật Điện tích Điện lượng Điện trường Từ trường
Vật + Điện tích âm -Q VFPt minus thumb.svg B ↓
Vật - Điện tích dương +Q VFPt plus thumb.svg B ↑

Tương tác điện tích[edit]

Khi điện tích tương tác với điện tích, điện tích tương tác với điện trường, điện tích tương tác với từ trường tạo ra các lực tương tác điện tích sau