Lực động điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực động điện đại diện cho Lực tương tác giửa điện tích va điện lực tạo ra Điện trường, E , cuả các đường lực điện bao quanh lấy điện tích . Lực này có ký hiệu

Điện trường Công thức
Điện trường của 2 điện tích có cùng điện lượng
Điện trường của Tụ điện

Công thức[edit]

Lực động điện[edit]

Với

. Lực động điện .
. Điện trường .
. Điện tích . C

Điện lượng[edit]

Năng lực[edit]

Khả năng của lực tương tác làm cho điện tích di chuyển


Năng lượng[edit]

Khả năng của lực tương tác làm cho điện tích di chuyển trong một đơn vị thời gian

Cường độ điện trường[edit]

Từ trên,

Định luật Gauss[edit]

Với khối cầu có diện tích

Tương quan giửa D và E[edit]

Điện[edit]

Điện kháng

Điện dẩn

Điện thế

Dòng điện