Lực động điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực động điện đại diện cho Lực tương tác giửa điện tích va điện lực tạo ra Điện trường, E , cuả các đường lực điện bao quanh lấy điện tích . Lực này có ký hiệu

Công thức Lực động điện[edit]

Lực động điện

Với

. Lực động điện .
. Điện trường .
. Điện tích . C

Tính toán Lực động điện[edit]