Lực động từ

From Wikiversity

Định luật Lorentz[edit]

Lorentz khám phá ra rằng khi điện tích di chuyển qua Từ trường của nam châm điện tích sẻ đi lệch hướng . Điện tích dương đi lên, điện tích âm đi xuống


Theo định luật Lorentz, tương tác giửa điện tích và từ trường làm cho điện tích thay đổi hướng di chuyển . Điện tích dương đi lên, điện tích âm đi xuống


Công thức Lực động từ[edit]

Đường thẳng từ[edit]

Khi hướng di chuyển của điện tích qua từ trường hướng lên hay hướng xuống theo hướng vuông góc với hướng di chuyển ban đầu sẻ tạo ra Lực động từ . Lực động từ có ký hiệu và được tính bằng công thức

Từ trên,

Vòng tròn từ[edit]

Ti'nh toa'n Lực động từ[edit]