Từ trường

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một môi trường của các đường lực từ bao quanh lấy vật dẩn điện .

Manoderecha.svg Magnetic field of wire loop.svgBasic Inductor with B-field.svg

Ký hiệu và đơn vị đo lường[edit]

Từ trường có ký hiệu B và đo bằng đơn vị .

Công thức cường độ từ trường[edit]

Cường độ từ trường cho biết cường độ của từ trường . Cường độ từ trường có ký hiệu B do bằng đơn vị Tesla T


Định luật Gauss

Định luật Ampere

Định luật Maxwell


Từ các định luật trên, ta có

Cường độ từ trường của dẫn điện[edit]

Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện Manoderecha.svg
Điện từ vòng tròn dẫn điện Magnetic field of wire loop.svg
Điện từ cuộn từ dẫn điện Basic Inductor with B-field.svg

Từ dung[edit]

Từ dung cho biết dung lượng từ . Từ dung có ký hiệu L và đo bằng đơn vị Henry H


Từ dung của dẫn điện

Dẫn điện Hinh Từ dung
Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện Manoderecha.svg
Điện từ vòng tròn dẫn điện Magnetic field of wire loop.svg
Điện từ cuộn từ dẫn điện Basic Inductor with B-field.svg