Từ trường

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một môi trường của các đường lực từ bao quanh lấy vật dẩn điện .

Ký hiệu và đơn vị đo lường[edit]

Từ trường có ký hiệu B và đo bằng đơn vị .

Công thức cường độ từ trường[edit]

Cường độ từ trường cho biết cường độ của từ trường . Cường độ từ trường có ký hiệu B do bằng đơn vị Tesla T


Định luật Gauss

Định luật Ampere

Định luật Maxwell


Từ các định luật trên, ta có

Cường độ từ trường của dẫn điện[edit]

Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện
Điện từ vòng tròn dẫn điện
Điện từ cuộn từ dẫn điện

Từ dung[edit]

Từ dung cho biết dung lượng từ . Từ dung có ký hiệu L và đo bằng đơn vị Henry H


Từ dung của dẫn điện

Dẫn điện Hinh Từ dung
Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện
Điện từ vòng tròn dẫn điện
Điện từ cuộn từ dẫn điện