Điện DC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điện DC có điện không đổi theo thời gian

Công thức toán[edit]

Ký hiệu[edit]

Voltage Source.svg

nguồn phát điện Điện DC[edit]

Điện DC duoc tao ra tu các nguồn phát điện sau