Курс:Съвременна история

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 1. Първа световна война (1914–1918
 2. Международни отношения (1923-1932)
 3. Международни отношения (1933–1937)
 4. Германия (1918-1933)
 5. Германия (1933-1939)
 6. Великобритания (1918-1939)
 7. Франция (1918-1938)
 8. Италия (1918-1826)
 9. САЩ (1918-1932)
 10. САЩ (1933-1939)
 11. Испания (1931-1939)
 12. Втората световна война (1939-1949)
 13. Втората световна война (1941-1945)
 14. Краят на Втората световна война (1944-1845)
 15. Светът в първото следвоенно десетилетие (1945–1955)
 16. САЩ (1964–2000)
 17. Великобритания (1945–1964)
 18. Великобритания (1964–2005)
 19. ФРГ
 20. Източноевропейските страни – Полша, Чехословакия, Унгария и ГДР (1945–1956)
 21. Голямата промяна през 1989 –Чехословашки и български рефлексии
 22. Студената война
 23. Международни отношения след 1989