Предлози в немския език

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Предлозите в немския език винаги изискват определен падеж. Има предлози, изискващи винаги винителен падеж (gegen, um, für ), такива, които са само с дателен (von, mit, aus) или само с родителен(angesichts, innerhalb, trotz), както и предлози както с винителен, така и с дателен падеж (това са предлозите за място).

Предлози с винителен падеж (Akkusativ)[edit]

Предлози с дателен падеж (Dativ)[edit]

Предлози с родителен падеж (Genetiv)[edit]

  • За време :
  • За място:
  • За причина:
  • За отстъпка:
  • За алтернатива:
  • За назоваване на средство:
  • За показване на крайната цел:

Предлози с дателен или винителен падеж (Wechselpräpositionen)[edit]