Jump to content

Факултет:История

From Wikiversity

Литература · История · Философия · Религия · Теология ·

central
ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ
История

ЧАСТ ОТ ПОРТАЛ:ХУМАНИТАРНИ НАУКИ.

Специалност:
История

Специалност:
Археология

Специалност:
Етнология

Специалност:Архивистика и документалистика
Като дума "ИСТОРИЯ" най-често се употребява с значение за изследване на миналото, но като наука тя е нещо много повече - може да се отнесе към изучаването и тълкуването на сведения за дадено общество. Терминът „история“ идва от гръцки и неслучайно означава „описание на проучване“.


Катедра
История на България

Историята на българските земи може да бъде разделена на 5 основни периода: Праистория, Античност, Средновековие, Османско владичество и Съвременна история. Тук можете да намерите информация за всеки един период.
Катедра
История на света

Историята на човечеството е дълга, но тук можете да я усвоите много лесно. Има разделение по периоди за интересуващите се общата история и разделение по народ за интересуващите се от историята на определена нация.

Исторически дисциплини[edit]

Катедра
Археология

Археология (от гръцки "αρχαίος" - "древен" и "λόγος" - "слово"; букв. "слово за миналото") е хуманитарна наука , изучаваща развитието на човешките култури чрез издирване, анализ и документиране на материални останки ( архитектурни и артефакти ), подобласт на антропологията.
Катедра
Катедра:Етнология

Етнологията е наука, е която изучава процеса на формиране и развитие на различните етническите групи, тяхната идентичност, форми на културна самоорганизация, закономерностите в колективното им поведение и взаимодействие с други етнически групи, връзките между отделните личности и социалната среда в групата.
Катедра
Историография

Историографията е наука, която изучава историята на историческата наука.
Катедра
Архивистика

Архивистиката е наука, която изучава комплектуването, съхраняването и използването на архивни документи.

Сродни дисциплини[edit]

Катедра
История на науката

[[Image:|75px|left]]

Катедра
Катедра:

[[Image:|75px|left]] В