ویکی‌دانشگاه:کارت راهنما

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

خوش‌آمدید • خودآموز • کارت راهنما • پرسش‌های رایج • واژه‌نامه • راهنما • میز کمک • میز مرجع

رده:الگوهای FA

برای فهرست مفصل‌تر و توضیحات بیشتر به صفحهٔ راهنمای ویرایش صفحات مراجعه کنید.

توضیح آن چه می‌نویسید آن چه خواهید دید
در تمام متن
متن مورب

''مورب''

مورب

متن ضخیم

'''ضخیم'''

ضخیم

ضخیم و مورب

'''''ضخیم و مورب'''''

ضخیم و مورب

پیوندهای داخلی

(بین مقالات ویکی‌دانشگاه)

[[نام صفحه]]
[[نام صفحه|متن پیوند]]

نام صفحه
متن پیوند

تغییر مسیر به صفحه‌ای دیگر #تغییرمسیر [[صفحهٔ مقصد]]
 1. تغییر‌مسیر صفحهٔ مقصد
پیوند خارجی

(به وب‌گاه‌های دیگر)

Template:چپ‌چین [http://www.example.org]
[http://www.example.org Text]
http://www.example.org

[1]
Text
http://www.example.org

رده:الگوهای FA

امضا کردن در صفحات بحث

~~~~

Username 15:25,
2 October 2023 (UTC)

فقط در ابتدای هر سطر
بخش‌ها

در اندازه‌های مختلف

Template:چپ‌چین == level 1 ==
=== level 2 ===
==== level 3 ====
===== level 4 =====

رده:الگوهای FA

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4
فهرست‌های گلوله‌ای

* یک
* دو
** دو و نیم
* سه

 • یک
 • دو
  • دو و نیم
 • سه
فهرست‌های شماره‌دار

# یک
# دو
## دو ممیز یک
# سه

 1. یک
 2. دو
  1. دو ممیز یک
 3. سه
متون فرورفته
معمولاً در صفحات بحث برای راحتی پیمایش استفاده می‌گردد

بدون فرورفتگی (عادی)
:فرورفتگی اول
::فرورفتگی دوم
:::فرورفتگی سوم

بدون فرورفتگی (عادی)

فرورفتگی اول
فرورفتگی دوم
فرورفتگی سوم


رده:ویرایش در ویکی‌دانشگاه