ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Fileshare.png ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਸਮ: ਇਹ ਰਿਸੋਰਸ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ।
Gnome-fs-client.svg ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ .
Sciences humaines.svg Help:ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੈਵਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸੋਰਸ: ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ) ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ
Logo physics.svg ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡ: ਇਹ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ .
Nuvola apps edu science.svg ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡ: ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ .
Nuvola apps edu mathematics-p.svg ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡ: ਇਹ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ .ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!
ਭੌਤਿਕੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾਕੂਲਜੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾਕੂਲਇੰਜਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਦਾ ਸਕੂਲਣਿਤ ਦਾ ਸਕੂਲ
ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨਇਕਨੌਮਿਕਸਗਣਿਤਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ
ਗਲੂਔਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਫੇਨਮੈਨ ਚਿੱਤਰ


ਭੌਤਿਕੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!
ਸਵਾਗਤ!

ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

  • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ

  • ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਜੋ।
  • ਅਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਫਰਲੋ


You do not need to be an educator to edit. You only need to be bold to contribute and to experiment with the sandbox or your userpage. See you around Wikiversity! --~~~~