Ứng dụng Âm thanh

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ứng dụng trong điện tử[edit]

Thiết bị điện tử xử lý âm thanh[edit]

Thiết bị điện tử xử lý âm thanh bao gồm các linh kiện điện tử dùng trong việc:

  1. Chuyển đổi sóng âm thanh sang sóng tín hiệu điện và ngược lại. Ví dụ như loa micro,...
  2. Truyền dẫn sóng tín hiệu âm thanh ở nơi phát và nơi nhận. Ví dụ như ăngten vòng, dây,...

Hệ thống thông tin viễn thông[edit]

Để có thể trao đổi thông tin giữa nơi phát với nơi nhận trên tuyến đường xa hệ thống thông tin viễn thông được hình thành bao gồm: