1. nädala õpijuhis

From Wikiversity

< 1. nädala teemad

Eesmärk[edit]

Selle nädala õppimise eesmärgiks on:

  1. Tutvuda algoritmiga, tema omaduste ja üleskirjutamise võimalustega.
  2. Saada kogemus tegevusskeemi joonistamisel ArgoUML-iga
  3. Tutvuda probleemi lahendamise sammudega
  4. Praktiseerida algoritmide koostamist lihtsate probleemide / ülesannete lahendamiseks

Lugemiseks ja proovimiseks[edit]

Loe läbi kursuse avalehel viidatud selle nädala materjalid.

  1. Materjal algoritmide kohta - mõtle läbi materjalis toodud näide kolmnurga arvutamisest
  2. Tutvu materjaliga tegevusskeemi kohta. Skeemi joonistamiseks installeeri arvutisse ArgoUML-i nimeline tarkvara.

Installeerimise juhendit vaata siit.

Ülesanded[edit]

Ülesanne 1[edit]

Vaata algoritmide materjalis olevat näidet kolmnurga arvutamisest, eriti aga tegevusskeemi. Esitatud on tegelikult kaks tegevusskeemi, millest vasakpoolne esitab tegevuste jada üheselt, parempoolne annab aga nö paralleelsed võimalused. Kirjuta tekstina (või joonista), millised erinevad tegevuste järgnevused skeemilt välja lugeda saab? Mitu varianti said? Vihjeks: õige arv on 3.

Tegelikult on võimalik Väljatrükilause muutmisega veel paar varianti tekitada. Milliseid?

Ülesanne 2[edit]

Kodus tehakse remonti ja värvimisjärg on jõudnud ristkülikukujulise toa põrandani. Kui palju selleks värvi kulub? Vastuse leidmiseks on teada toa mõõtmed (pikkus ja laius meetrites) ja värvikulu ühe ruutmeetri kohta, nagu seda tavaliselt värvipurkidel ilmutatakse. Joonista ülesande lahendamiseks tegevusskeem või kirjuta lahenduskäik tekstina.

Ülesanne 3[edit]

Gümnaasiumi lõpetanud soovivad astuda TLÜsse informaatika erialale. Sissesaamisel kehtib lävend. Kui kandidaadile arvutatud vastuvõtupall seda ületab, on kandidaat vastuvõetud. Vastuvõtupall arvutatakse emakeele ja matemaatika riigieksamite tulemuse ning vastuvõtueksami punktide põhjal. Kumbki riigieksam annab vastuvõtupalli 25% ning vastuvõtueksam 50%. Kui palju peaks üliõpilaskandidaat saama sisseastumiseksamil punkte (maks on 100), et vastuvõtulävend ületatud saaks?

Algandmetena on teada emakeele ja matemaatika riigieksamite tulemused ning lävendi suurus.


< 1. nädala teemad