7. nädala õpijuhis

From Wikiversity

< 7. nädala teemad

Eesmärk[edit]

Nädala eesmärgiks on:

  1. Tutvuda suurima ja vähima väärtuse leidmise algoritmi ja tema modifikatsioonide põhimõtetega.
  2. Praktiseerida nii neid algoritme kui ka üldisemalt massivide / listide kasutamist.

Lugemiseks ja proovimiseks[edit]

  1. Loe materjali miinimumi ja maksimumi leidmisest Suurim ja vähim väärtus, uuri materjalis olevat näidet (proovi Pythoni keskkonnas, muuda algoritmi nii, et see leiaks vähima väärtuse, muuda ka nii, et väärtuse leidmine käiks indeksi kaudu (nagu materjalis kirjeldatud).
  2. Ja edasi lahenda allpool olevaid ülesandeid

Ülesanded[edit]

Ülesanne 1 Spordipäev[edit]

Spordipäeval toimunu kohta on teada järgmine info: õpilase nimi ja tema 60 m jooksu tulemus. Andmed on vaja sisestada ja seejärel leida:

  1. Võitja nimi ja tulemus.
  2. Nime järgi saavutatud koht.

Võitja on võimalik leida suurima / vähima väärtuse järgi. NB! Sisefunktsioone min() ja/või max() siinkohal ei kasuta.

Idee sellest, kuidas andmete sisestus võiks käia leiad failist spordikas.py.

Ülesanne 2 Odaviske võistlus[edit]

Programmi töö aluseks on andmed odaviske võistluse tulemuste kohta. Selleks on nimi ja kolme viske tulemused. Leida võitja.

Andmed (mis on küll veidi vanad) on näiteks sellised:

Konstadinos Gatsiosdis 75.23 89.95 69.66
Jan Zelezny 89.67 90.12 92.80
Raymond Hecht 86.46 78.44 84.90
Boris Henry 81.67 85.52 79.56
Sergej Makarow 83.64 83.20 80.56


< 7. nädala teemad