8. nädala õpijuhis

From Wikiversity

< 8. nädala teemad

Sel nädalal toimub kontrolltöö, milleks tuleb kooli kohal tulla. Täpne kuupäev, kellaaeg ja ruum edaspidi.

Teemad kontrolltöös[edit]

Kontrolltöö on kirjalik. Täpsemalt - selles ei kirjutata programmi koodi, vaid püütakse mõnest koodifragmendist arusaada ja otsitakse nendes nii sisulisi kui süntaksivigu. Küsimused katavad kõiki seni vaatluse all olnud teemasid. Lisaks tuleb osata ka arvusüsteemide vahel teisendada ning väikest viisi kahendsüsteemis arvutada. Üks ülesanne on kindlasti ka algoritmi koostamise peale, mida tegevusskeemina edasianda tuleks.

< 8. nädala teemad