80 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਦੁਆਲੇ/ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

Gohome.png
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਟੌਪਿਕ ਸੂਚੀ
ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
 
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿਕੀਵਰਸਲ/ਵਿਕੀਵਰਸੂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੂਹਾਡੇ ਦਾਨ ਕਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
ਟੌਪਿਕ ਸੂਚੀ
How to create a guided tour such as this ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ?

ਹਰੇਕ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ 4 ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੂਤ ਇਸਦੇ 20 ਵੈਬਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਏਗਾ । ਯਾਨਿ ਕਿ, ਲੱਗਪਗ 80 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ।