Anadolu Beylikleri

From Wikiversity

Anadolu Beylikleri, 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan Türk devletlerine verilen genel isimdir. Anadolu Selçuklu Devletinin bu beylikleri bünyesine katması ile 1. Beylikler Dönemi bitmiştir. Bu beylikler Selçukluda yerel idari birimleri oluşturmuştur. Genel olarak başlarında güç sahibi olan komutan veya halk liderleri bulunmaktadır.

İlhanlıların (Moğolların bir kolu) Anadolu Selçukluya saldırması sonrasında Anadolu'daki siyasi birlik kaybolmuş ve II. Beylikler dönemi başlamıştır.

2. Beylikler Dönemi siyasi haritası
2. Beylikler Dönemi Beylikleri, Başkentleri ve Hakimiyet Dönemleri
Bayrak veya damga Beylik Başkent Hakimiyet Dönemieymen
100x100
100x100
Candaroğulları Beyliği Eflani, sonra Kastamonu, daha sonra Sinop 1292–1461
Canik Beylikleri Samsun 13. yy – 14. yy
Çobanoğulları Beyliği Kastamonu 1211–1309
Dulkadiroğulları Beyliği Elbistan sonra Kahramanmaraş 1339–1521
Eretna Beyliği Sivas, sonra Kayseri 1328–1381
Erzincan Beyliği Erzincan 1379–1410
Eşrefoğulları Beyliği Beyşehir 13. yy. ortaları – 1326
Germiyanoğulları Beyliği Kütahya 1300–1428
Hamitoğulları Beyliği Eğirdir 1301–1423
İnançoğulları Beyliği Denizli 1261–1368
Kadı Burhâneddin Devleti Kayseri 1381–1398
Karamanoğulları Beyliği Konya 1256–1483
100x100
100x100
Karesioğulları Beyliği Balıkesir 1297-1360
Menteşeoğulları Beyliği Milas 1280-1424
Aynı zamanda Kayı boyunu temsil etmektedir.
Aynı zamanda Kayı boyunu temsil etmektedir.
Osmanoğulları Beyliği Söğüt 1299-1922
Pervâneoğulları Beyliği Sinop 1277-1322
Ramazanoğulları Beyliği Adana 1325-1608
Sâhib Ataoğulları Beyliği Afyonkarahisar 1275-1342
Saruhanoğulları Beyliği Manisa 1302-1410
Tâceddinoğulları Beyliği Niksar 1303-1415
Tekeoğulları Beyliği Antalya 1321-1390
Alâiye Beyliği Alanya 1293–1421
2. Beylikler Dönemi Beylikleri Özellikleri

Candaroğulları Beyliği[edit]

 1. Kastamonu çevresinde kurulan bir Türkmen Beyliğidir.
 2. Sinop'ta tersane kurmuşlardır.
 3. Kastamonu'nun Küre ilçesinde Bakır madenciliği ile ilgilenmişlerdir. Bu Bakır madenleri lağvedilmeden önce Osmanlı'nın top üretmesinde kullanılmıştır.
 4. İsfendiyar Bey'in Ankara Savaşı sonrası Timur'un hakimiyetini tanıması ile Beyliğe Kastamonu verilmiştir. (Tekrardan)
 5. Kızıl Ahmed Beyin isyanı ile çöküş süreci başlamıştır.
 6. II. Mehmet'in Trabzon seferi öncesi Osmanlıya bağlanmıştır.

Dulkadiroğulları Beyliği[edit]

 1. Zeyneddin Karaca Bey tarafından Kahramanmaraş'ın Kuzeyinde Elbistan'da kurulmuştur.
 2. Bir Türkmen Beyliğidir.
 3. Dulkadiroğulları Oğuzlar'ın Bozok kolundan, Yıldız Han soyundan, Avşar, Beydilli ve Kargın boyundandır.
 4. Osmanlı ve Memlüklüler arasında geçen Turnadağ Muharebesinde Osmanlıya bağlanmıştır.

Karamanoğulları Beyliği[edit]

 1. 13. yy.'da Anadolu'daki en güçlü beylik olarak kabul edilmektedir.
 2. Anadolu Selçukluları ve bu devletin yıkılması sonrası kurulan beyliklerde Farsça’nın resmî yazışmalarda kullanılmasına tepki olarak ilk defa Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Türkçe resmî dil olarak kabul edilmiştir.
 3. Timur 1403 yılındaki Anadolu seferi sırasında Karamanoğulları'nın kendisine saldırmaması üzerine beyliğin yönetimini bizzat II. Sultanzâde Nâsıreddin Mehmed Bey'e vermiştir.
 4. Bursayı kuşatmış ve yağmalamışlardır. Fakat ele geçirememişlerdir. Bu esnada kent Osmanlı'nın başkentidir.

Karesioğulları Beyliği[edit]

 1. Oğuz boyları tarafından Balıkesir-Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulmuş olan bir Türk beyliğidir.
 2. Yöresindeki ilk Türk beyliği olması özelliği taşımaktadır.
 3. Osmanlı hakimiyetine giren ilk beyliktir.
 4. Güçlü bir donanmaya sahiptir. Ayrıca şu söz de Karesioğulları Beyliğinin donanması hakkında söylenmiştir.
"Gemileri denizde rüzgârın önünde sanki uçarak gider, şehirler o gemilerden titrerdi."


Osmanoğulları Beyliği[edit]

Sonraki derse geçiniz. Beylikler Dönemi ve Osmanlı (Osmanoğulları) Beyliği 2. Ders: Osmanoğulları Beyliği