Osmanoğulları Beyliği

From Wikiversity


1221 yılında Moğollar Harezmşah İmparatorluğunu işgal edince o sırada Merv civarında bulunan Kayı aşireti Celaleddin Harezmşah ile birlikte Azerbaycan bölgesine buradan da Ahlat tarafına göç etmiştir. Kayılar bir süre kendilerine yurt aradıktan sonra Caber Kalesi civarında başları Süleyman Şah'ı kaybettiler.

Süleyman Şah heykeli

Bu kayıplarının sonrasında Kayılar ayrılmış ve bir kısmı günümüz Suriye topraklarına yerleşirken bir kısmı güneye inmiştir. Ertuğrul Gazi ve Sungurtekin'in başlarını çektiği Kayılar ise 340 çadır ile Adıyaman'a geldiler. Ertuğrul Gazi oğlu Saru Batuyu Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubad'a gönderdi ve kendilerine yurt vermesini istedi. Alaaddin Keykubad Söğüt'ü onlara vermiştir ve Ertuğrul Gazi obasıyla da oraya yerleşmiştir. Bu sayede artık Osmanoğulları bir Selçuklu uç beyi olmuştur.

İznik İmparatoru III. Ioannis ile Anadolu Selçuklu aynı sene savaşa girmiştir. Ertuğrul Gazi ise Selçuklu ordusu ile birlikte savaşmıştır. Karacahisar kuşatmasında Kayıların büyük faydası sebebiyle Ertuğrul Bey akıncı başı rütbesiyle ödüllendirilmiştir. Ayrıca Karacahisar Kalesi de kendilerine verilmiştir.

Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ı Aladdin Keykubat'a göndermiştir. Osman Bey meclise giderken Mevlana ile karşılaşmış ve saygı ile kenara çekilmiştir. Mevlana kim olduğunu sorunca Osman uç beylerinden Ertuğrul oğlu Osman olduğunu ve Sultan Alaaddine bir name getirdiğini söylemiştir. Bunun üzerine Mevlana Alaaddin Keykubatın müsait olmadığını ve kendisi ile gelmesini söyler. Mevlana tekkesine götürdüğü Osman ile bir süre sohbet ettikten sonra şunları demiştir.

Saltanât-ı İslâmiyyeyi, Âli Selçuk’tan aldım; sana verdim, mübârek olsun!

—Mevlana Celaleddin Rumi

Osman Gazi portresi

Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılında vefatı üzerine Osman Gazi Beyliğin başına geçmiştir.

Osman Gazi beyliğin başına geçtiği andan itibaren Rum tekfurlarına karşı genişlemek istiyordu. Haçlı seferi sonrasında İznik'e taşınmış olan başkentin İstanbul'a taşınması da bu hedefine fırsat yaratmıştır.


Sonraki derse geçiniz. Beylikler Dönemi ve Osmanlı (Osmanoğulları) Beyliği 3. Ders: Osmanoğulları Beyliğinin konumu