Arrels IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

En aquesta secció es tracta un tema especific d'arrels i com es combinen.

Arrels[edit]

Aquest es un tema suficientment conegut com per fer una exposició oberta de tots els tipus d'arrels, orientat com a recordatori, però que servirà per reforçar els possibles oblits respecte aquest contingut.

Arrels quadrades[edit]

Presentació: = arrel quadrada de a.

Definició: L'arrel quadrada de a és un valor real positiu r que compleix que

Observació:

Arrels cúbiques[edit]

Presentació: = arrel cúbica de a.

Definició: L'arrel cúbica de a és un valor real r que compleix que

Observació:

Arrels en general[edit]

Presentació: = arrel n-èsima de a.

Definició: L'arrel n-èsima de a és un valor real r si compleix que

Observació: L'arrel n-èsima r, si existeix, té el mateix signe de a.

Exemples

1).

3).

4).

Lèxic[edit]

Exercicis

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

Vegis també[edit]

Escola secundària

Notes i referències[edit]